Parallellsesjon 1

Ved påmelding kan du velge ett av følgende tre delsesjoner.

Publisert 13.06.14

Arrangement

Valg 1: "Hire for attitude, work for skills". Å gi mennesker muligheter til tross for hull i CV'en.

Ringer i Vannet presenteres. Hør om hvordan samarbeid mellom næringsliv og attføring kan gi næringslivet verdifull arbeidskraft, og mennesker med hull i CV'en nye muligheter. En vinn-vinn-vinn-situasjon for næringsliv, individ og samfunn.

Ved Tone Odvold Ålhus, HR-direktør, Nordic Choice Hotels og Anne Jensen, viseadministrerende direktør, NHO Service.

Valg 2: Nye regler i sykefraværsoppfølgingen
Hvilke plikter og muligheter har en arbeidsgiver ved oppfølging av sykmeldte, med utgangspunkt i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven? 

  • Oversikt over arbeidstakers og arbeidsgivers plikter under sykefraværsoppfølgingen
  • Innsikt i den nye IA-avtalens rolle i denne sammenheng
  • Når oppfølging og tilrettelegging ikke fører frem – kort om oppsigelse av sykmeldte

Ved Gerd Egede-Nissen, advokat arbeidsrett, NHO

Valg 3: Mangfold og integrering - fra festtale til praktiske løsninger

Hennig-Olsen Is er en multietnisk arbeidsplass med ca. 30 forskjellige nasjonaliteter. Hennig-Olsen Is har gjennom snart 50 år aktivt arbeidet med å skape mangfold og integrering, og vært bevisst på at mangfoldet styrker kulturen i bedriften. Bedriften har en tydelig uttalt policy om at alle medarbeidere uavhengig av nasjonalitet, kulturelle bakgrunn, hudfarge, kjønn, religiøst og politisk ståsted skal bli verdsatt og respektert.

Bedriften har også - i fellesskap med fagforeningene inngått avtale om å være rasismefri sone. Detteforplikter Hennig-Olsen til å ta mangfold og inkludering på alvor i hele virksomheten.

Ved Jan Erik Narvesen, HR-direktør, Hennig Olsen Is.