Parallellsesjon 2

Du kan velge ett av disse tre fagtemaene.

Publisert 13.06.14

Arrangement

Valg 1: Hva skjer med ytelsespensjoner og nytt lovverk for uførepensjoner?

Banklovkommisjonens utredning om nye ytelsespensjoner er ikke ferdig, men du får vite hvilke føringer som mandatet gir for et eventuelt nytt produkt.

Du får en gjennomgang av nytt regelverk for uføretrygd fra folketrygden. Dette trer i kraft 1. januar 2015. 

Videre ser vi på forslagene i Banklovkommisjonens utredning om nytt uførepensjonsregelverk for tjenestepensjoner. Utredningen har vært på høring, men det har ikke blitt lagt frem en proposisjon fra Finansdepartementet enda.   

 Samtidig ser vi på ny modell for uføretrygd og uførepensjon:

 • Viktige endringer i forhold til dagens system
 • Nivå på uførepensjon
 • Hva skjer hvis den uføre har varierende inntekt?
 • Hva innebærer det å gå fra dagens modell med avkortning etter tjenestetid til en eventuell ny modell der utbetalingen ikke avhenger av antall år den ansatte har vært i bedriften?

Ved Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør, NHO.

Valg 2: Arbeidstakers helse – arbeidsgivers ansvar?
Hva er forskjellen på arbeidshelse og folkehelse?

I enhver virksomhet er medarbeidernes helse en viktig faktor som direkte påvirker resultatoppnåelse og bunnlinje. Helseutgifter og utgifter knyttet til sykefravær og uførhet dominerer offentlige budsjetter. Derfor er arbeidsplassen blitt en attraktiv arena for forebyggende helsearbeid.

 • Hvor stort er egentlig arbeidsgivers ansvar for arbeidstakernes helse?
 • I hvilken grad spiller arbeidets organisering og arbeidsmiljøet inn på helseforhold?
 • Hvilke helseforhold er lettest å forebygge på arbeidsplassen – til det beste for både virksomheten og samfunnet? 

Ved Pål Molander, direktør, Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Valg 3: Kontrolltiltak i arbeidslivet
Ny teknologi og nye styringssystemer for rasjonell drift i en virksomhet kompliserer bildet. Hva kan du kontrollere og hvilke styringsverktøy er tilgjengelig?

 • Oversikt over de mest vanlige tilfeller av kontrolltiltak
 • Implementering av kontrolltiltak i din bedrift
 • Grunnleggende regler om kontrolltiltak i arbeidsmiljøloven
 • Fremgangsmåte dersom arbeidstaker utviser uønsket adferd

Ved Nina Melsom, avdelingsdirektør arbeidsrett, NHO.