Parallellsesjon 3

Ved påmelding kan du velge ett av disse tre fagtemaene.

Publisert 13.06.14

Arrangement

Valg 1: Lansering av ny medlemsfordel – NHO Forsikring
Lurer du på hvilke forsikringer du må ha, hvilke du bør ha og hvilke du ikke trenger? Er det enkelt å bytte forsikring? Kan alle våre forsikringer samles ett sted?

På denne sesjonen kan du stille spørsmål til eksperter på forsikring, det vil bli vist bedriftseksempler med prissammenligninger og vi vil foreta en reise i brukeropplevelse.

NHO vil fra høsten tilby medlemmer forsikring gjennom et nytt innkjøpsfellesskap. Gjennom NHO Forsikring skal medlemsbedrifter kunne kjøpe forsikringer som er svært konkurransedyktig på pris, har langsiktig horisont og som er basert på kvalitet. Noen av produktene vil være felles for alle medlemsbedrifter, mens andre er tilpasset din landsforening. 

Ved: Alexander Henriksen, NHO og Agnar Nordeidet, leder, NHO Forsikringskontor i Norwegian Brokers.

Valg 2: HR-strategi som utvikler attraktive seniorer
Den demografiske utviklingen i Norge går  i retning av en voksende eldre  befolkning, som også vil gi utslag i bedriftene. Dette kan gi  utfordringer for både HR og ledelsen, men også  muligheter gjennom den økte erfaringsbase man får. Hvordan ivareta og overføre  kompetansen til de erfarne i virksomheten?

  • Rekruttering i gruppen 50 +
  • Hva er aldersdiskriminering?
  • Hvordan designe en livsfasepolitikk i tråd med arbeidslivets endringer, som er produktiv  for organisasjonen og samtidig gir mening for den enkelte medarbeider og leder?

Ved: Steinar Hopland, seniorrådgiver, Senter for seniorpolitikk.

Valg 3: Hvordan kan prestasjonslønn motivere?
Mange bedrifter benytter ulike former for prestasjonslønn. Både fast og variabel lønn kan være prestasjonsbasert, og prestasjonslønn kan utgjøre større eller mindre andel av den totale lønnskompensasjonen.

Det er mange meninger om prestasjonslønn og ulike grunner til at bedrifter velger slike ordninger. Systemer for prestasjonslønn kan dessuten utformes på ulike måter, avhengig av hensikt med ordningen og bedriftens egenart.

Sentrale spørsmål er hvordan prestasjonslønn kan virke motiverende, og hvilke forutsetninger som må være på plass for å oppnå de ønskede effektene.

Ved: Kai Lohre, Senior Vice President, Telenor.