Program

Konferansier: Baard Meidell Johannesen

tirsdag 10. nov. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
10:00 - 10:10 Åpning av konferansen Sundvolden Hotel

Terje Vamnes, Leder av NHOs Fagutvalg for pensjon og forsikring 

Sundvolden Hotel
10:10 - 12:00 Innlegg og paneldebatt

Innlegg og paneldebatt om velferdsstatens bærekraft i årene fremover. Hvor alvorlig blir aldringen for norsk økonomi og arbeidsliv – er vi rustet til å takle utfordringene knyttet til økt levealder og flere eldre per yrkesaktiv?

  • Siviløkonom og idéhistoriker Mathilde Fasting, Civita
  • Sjeføkonom Stein Reegård, LO
  • Direktør Svein Oppegaard, NHO
  • Fagsjef Sigrun Aasland, Agenda

  • Kristian Tonning Riise, Leder i Unge Høyre 
12:00 - 13:00 Lunsj
13:00 - 13:30 HR-dilemmaer i utviklingen av pensjon og forsikring for dagens og fremtidens medarbeidere

Spesialrådgiver HR Liv Eli Brynhildsvoll, Egmont Publishing AS

13:30 - 14:00 Nye aldersgrenser – hva bør bedriftene passe på?

Avdelingsdirektør Kristin Diserud Mildal, NHO

14:00 - 14:30 Nye regler for uførepensjon i privat sektor

Seksjonssjef Runa K. Sæther, Finanstilsynet

14:30 - 14:45 NHOs syn på ny uførepensjon

Seniorrådgiver Fredrik Anspach, NHO

14:45 - 15:05 Pause
15:05 - 15:35 Endringer i pensjonsregelverket – hva anbefales fra leverandørene og hvordan velger bedriftene?

Fagdirektør Beate Fahre, AON

15:35 - 16:05 AFP – Hva er privat avtalefestet pensjon og noen praktiske problemstillinger

Advokat Inger Unn Olsen, NHO

16:05 - 16:45 NHO Forsikring og NHO Pensjon

Leder av NHO Forsikring Agnar Noreidet, Norwegian Broker
NHO

16:45 - 16:50 Avslutning for dagen
19:00 Aperitiff og festmiddag
onsdag 11. nov. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:00 - 09:10 Hvorfor søkelys på helseforsikring?

Baard Meidell Johannesen, NHO

09:10 - 09:30 Sykefravær og ventetider i spesialhelsetjenesten – er det en sammenheng?

Forsker Karin Dyrstad, SINTEF 

09:30 - 09:50 Private helseforsikringer og sykefravær

Forsker Karl-Gerhard Hem, SINTEF

09:50 - 10:10 Forsikring, statistikk og sykefravær

Medisinsk direktør Vidar Arnulf, Vertikal Helseassistanse AS

10:10 - 10:30 Pause inkludert utsjekk
10:30 - 10:50 Hvorfor vår bedrift velger å ha helseforsikring

Bedrift med helseforsikring kommer

10:50 - 11:10 Veidekke – lavt sykefravær uten helseforsikring

Bedriftslege Kjell Aage Sørensen, Veidekke

11:10 - 11:30 Hva gjør Aker Solutions for å bedre medarbeidernes helse og hindre sykefravær?

Head of Aker Care Ola Rønsen, Aker Solutions

11:30 - 11:45 Oppsummering og spørsmål
11:45 - 12:45 Lunsj
12:45 - 13:15 Fra det kollektive til det individuelle pensjonsansvar

Eiolf Stein, Eiolf Stein Konsult AS  

13:15 - 13:35 Pensjonskapitalbevis på Finansportalen.no

Nettansvarlig Pensjon Kasper Gisholt, Finansportalen

13:35 - 14:05 Større individuelt pensjonsansvar; muligheter og utfordringer

Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge

14:05 - 14:15 Avslutning