NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2017

Bli oppdatert på pensjons- og forsikringsfronten når NHO igjen inviterer til vår årlige konferanse

Mer informasjon om program og mulighet for påmelding kommer etter sommeren.

Kontakt oss

Kristine Flaatten

Rådgiver

Pensjon og forsikring

kristine.flaatten@nho.no
Mobil
99240281