NHOs Personverndag

Neste år kommer nye og strengere regler for personvern i Norge, der alle bedrifter vil bli berørt. Lær mer på NHOs Personverndag 13. november, av Datatilsynets Bjørn Erik Thon og andre eksperter. Meld deg på nå eller delta via direkte overføring.

Den nye personvernforordningen trer i kraft 25. mai 2018. Hensikten med EU-forordningen er å styrke og harmonisere personvernet ved behandling av personopplysninger i EU/EØS-området.

NHOs Personverndag gir deg grunnleggende kunnskaper om personvern. Du vil blant annet lære mer om

 • Hva betyr personvern i en digitalisert verden?
 • Er det særlige hensyn for deg som jobber med HR eller salg og markedsføring?
 • Hva er innebygd personvern?
 • Hva må jeg tenke på dersom min bedrift velger å outsource sine IT-tjenester?

Personvernforordningen berører de aller fleste bedrifter i de aller fleste bransjer. 

Program: NHOs Personverndag

Meld deg på og sørg for å sikre deg plass på denne svært aktuelle konferansen.

Eventuelt delta via live overføring - da går du frem slik:

1. Søk opp "NHO" på Vipps
2. Betal kr 850.- (medlem)/ kr 1550.- (ikke medlem)
3. I meldingsfeltet skriver du: PV + ditt mobilnummer (du får raskere tilsendt kode om du oppgir ditt mobilnummer her)
4. Du mottar en kode pr sms som du legger inn i feltet under her (dersom det tar lang tid før du mottar kode, send en sms til 93058117)
Når du mottar kode og får tilgang til stream, må du velge hvilke parallellsesjoner du ønsker å følge, dette er er heholdsvis kl 13 og kl 14. 
Du kan velge å streame sesjonen kl 13:00:

 • Etterlevelse av personvernregelverket i praksis: Fra IT-avdelingen til styrerommet
  Line Coll og Gry Hvidsten fra Statoil 
 • Hvordan forbereder vi oss til de nye reglene? Tips og råd fra en bedrift som tar personvern på alvor. 
  Ole Martin Refvik fra Admincontrol

Password Protected Content
Login
LIVE

Eller streame sesjonen kl. 14:

 • Vurdering av personvernkonsekvenser og innebygd personvern Martha Eike fra Datatilsynet
 • HR og personvern
  Hildegunn Ytrearne Nygård og Fredrik Mohn Lian fra NHO
Password Protected Content
Login
LIVE