NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016

Møt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, LO-leder Gerd Kristiansen og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund møter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Gerd Kristiansen for å diskutere det norske pensjonssystemet og betydningen for norsk arbeidsliv og økonomi. (Fotograf: Frank Rønning)

Høstens høydepunkt for alle som jobber med pensjon og forsikring nærmer seg med stormskritt. Årets konferanse byr på et spennende program, og vi er spesielt glade for at statsråden, LO-lederen og NHO-sjefen møtes til samtale om viktige pensjonsspørsmål.

Årets temaer 

  • Pensjonsreformen 5 år etter – hva var prosessene bak pensjonsreformen og hva vet vi så langt om effektene av den?
  • Hvordan endres tjenestepensjoner, og har AFP hatt noen betydning for bedriftenes tilpasning?
  • Hvorfor har vi så lave renter og hvordan er markedsutsiktene fremover?
  • Etterlattedekninger – har vi de samme behovene i dag?
  • Mulige nye kapitalkrav for pensjonskasser – hva blir konsekvensene?
  • Pensjonsgrunnlaget – hva skal telle med?
  • Finansskatt – hva er forslaget og hva innebærer det?
  • Et velfungerende marked for pensjonskapitalbevis.
  • Trygd og pensjon ved arbeid over landegrenser.

Program: NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016

Merk at det kan komme mindre endringer i tidspunkt i programmet.

Om NHOs pensjons- og forsikringskonferanse

Pensjons- og forsikringskonferansen er en av NHOs mest etablerte konferanser, og arrangeres i år for 52. gang. Dette er en møteplass for alle som jobber med pensjon og forsikring, og retter seg mot NHOs medlemsbedrifter, myndigheter, forsikringsnæringen og ulike fagmiljø. Konferansen er åpen for alle.

Kontakt oss

Kristine Flaatten

Rådgiver

Pensjon og forsikring

kristine.flaatten@nho.no
Mobil
99240281