NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2016

Møt arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, LO-leder Gerd Kristiansen og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund

NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund møter arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og LO-leder Gerd Kristiansen for å diskutere det norske pensjonssystemet og betydningen for norsk arbeidsliv og økonomi. (Fotograf: Frank Rønning)

Høstens høydepunkt for alle som jobber med pensjon og forsikring nærmer seg med stormskritt. Årets konferanse byr på et spennende program, og vi er spesielt glade for at statsråden, LO-lederen og NHO-sjefen møtes til samtale om viktige pensjonsspørsmål.

Årets temaer 

  • Pensjonsreformen 5 år etter – hva var prosessene bak pensjonsreformen og hva vet vi så langt om effektene av den?
  • Hvordan endres tjenestepensjoner, og har AFP hatt noen betydning for bedriftenes tilpasning?
  • Hvorfor har vi så lave renter og hvordan er markedsutsiktene fremover?
  • Etterlattedekninger – har vi de samme behovene i dag?
  • Mulige nye kapitalkrav for pensjonskasser – hva blir konsekvensene?
  • Pensjonsgrunnlaget – hva skal telle med?
  • Finansskatt – hva er forslaget og hva innebærer det?
  • Et velfungerende marked for pensjonskapitalbevis.
  • Trygd og pensjon ved arbeid over landegrenser.

Merk at programmet ennå ikke er helt ferdig. Det kan komme flere temaer og endringer i rekkefølgen.

Om NHOs pensjons- og forsikringskonferanse

Pensjons- og forsikringskonferansen er en av NHOs mest etablerte konferanser, og arrangeres i år for 52. gang. Dette er en møteplass for alle som jobber med pensjon og forsikring, og retter seg mot NHOs medlemsbedrifter, myndigheter, forsikringsnæringen og ulike fagmiljø. Konferansen er åpen for alle.

tirsdag 08. nov. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
  Se hele programmet her  
10:00 - 16:30 Program dag 1

It happened here – den politiske prosessen bak pensjonsreformen
Ved forsker Axel West Pedersen ved Institutt for samfunnsforskning.

Den norske pensjonsreformen er enestående sett i et internasjonalt perspektiv. På tross av et lavt kortsiktig reformpress har det lyktes å lose en omfattende reform av pensjonssystemet igjennom det politiske systemet uten store streiker og demonstrasjoner. I innlegget viser Axel West Pedersen hvordan kompromissvilje vis-a-vis fagbevegelsen, oppstykking i delprosesser og bruk av kreativ uklarhet har vært sentrale virkemidler for å få dette til.

Pensjonsreformen 5 år etter - hva vet vi så langt om effektene av reformen?
Ved Tomas Berg, ekspedisjonssjef, Arbeids- og sosialdepartementet. 

Tomas Berg vil gå gjennom sentrale resultater fra rapporten "Arbeid, pensjon og inntekt i den eldre befolkningen". Står folk lenger i jobb etter pensjonsreformen? Har uttaksmønsteret for pensjon endret seg nå når pensjon fritt kan kombineres med arbeidsinntekt? Hvordan har inntektsutviklingen for den eldre befolkningen vært etter pensjonsreformen? 

Tomas Berg gir oss hovedtrekk ved utviklingen i yrkesaktivitet, uttak av pensjon og inntektsutvikling for den eldre befolkningen fra pensjonsreformen trådte i kraft, og oppsummer hva vi så lang vet om effektene av pensjonsreformen.

De to andre delene i pensjonsreformen – samspillet AFP og tjenestepensjon
Ved Jon M. Hippe, forskningsleder, Fafo.

Jon M. Hippe vil snakke om hvordan tjenestepensjoner er tilpasset og endret etter innføringen av en ny AFP-ordning i 2008. Teller AFP med når bedriftene legger om tjenestepensjonene? Hva er forskjellene i pensjonsforhold mellom tariffavtaledekkede bedrifter og de ikke avtaledekkede?

Tjenestepensjoner i endring
Ved Odd Arild Grefstad, konsernsjef, Storebrand.

Tjenestepensjon i privat sektor: Hva har skjedd de siste fem årene? Hva er viktig for bedriftenes valg og hvilke prioriteringer gjør de? Hva er utfordringene fremover?

Rekordlave renter – kommet for å bli?
Ved Øystein Dørum, sjeføkonom i DNB.

I sitt innlegg vil Øystein Dørum belyse hvorfor rentene i industrilandene har falt til historiske bunnivåer, og diskutere mulige drivere bak renteutviklingen.

Hva betyr pensjonssystemene vi har i dag for norsk arbeidsliv og økonomi?
Samtale mellom arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, LO-leder Gerd Kristiansen og administrerende direktør i NHO Kristin Skogen Lund.

Trygd og pensjon ved arbeid over landegrenser
Ved Martin Andresen, seniorrådgiver, NAV.

Arbeidstakere som reiser til et annet land for å jobbe, er opptatt av at de fortsatt er sikret pensjonsrettigheter, rett til helsehjelp eller andre ytelser, både for seg selv og for familien. I dette innlegget presenterer seniorrådgiver martin Andresen fra Arbeids- og velferdsdirektoratet hvilke regler som gjelder i slike tilfeller.

AFP og utestasjonerte
Ved Marcus Helgemoe Lian, rådgiver bedrift, Fellesordningen for AFP

Hvordan Statoil ser på pensjoner og trygdeordninger for ansatte på tvers av landegrenser
Ved Harald Seip Stubbe, Leader, Global Mobility Oslo, Statoil ASA

Kontakt oss

Kristine Flaatten

Rådgiver

kristine.flaatten@nho.no
Mobil
99240281