Praksis i høyere utdanning - behov, barrierer og løsninger

NHO og LO er opptatt av at alle studenter skal ha tilbud om studiepoenggivende praksis. Regjeringen sier i Jeløya-plattformen at den vil legge til rette for at studenter i større grad kan få relevant arbeidspraksis under studiene.

Hvordan kan vi klare å koble bedrifter og studenter på en bedre måte? Hvordan kan vi skape levedyktige systemer og modeller som støtter opp om arbeidet både for universitetene og bedriftene? Hvilke behov og eventuelle barrierer finnes, og hvilke løsninger må på plass?

Program

09.00-09.05: Velkommen v/ NHO og LO.

09.05-09.15: Innledning v/ Kjartan Almenning (V), politisk rådgiver for statsråd Iselin Nybø.

09.15-10.30: Seks oppspill til gruppearbeidet

1. Nestleder Inge Jan Henjesand, UHR.
2. Professor Petter Øyan, OsloMet.
3. Leder Mats Johansen Beldo, NSO.
4. Manager Kirsten Helle, TechnipFMC.
5. Head of Recruitment Christian Scheen, Skanska.
6. Head of Employer Branding and Executive Recruitment Glenn Menkin, DNB.

10.30-11.30: Gruppearbeid

11.30-12.00: Oppsummering av gruppearbeid

 

 

 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514