Pressekonferanse: NHOs konjunkturrapport

Klarer næringslivet overgangen til høyere rente og mindre offentlig stimuli?

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum presenterer torsdag NHOs konjunkturrapport for tredje kvartal.

I Økonomisk overblikk 3/2017 gir vi en oppdatering av utviklingen norsk og internasjonal økonomi og våre anslag fremover. Vi viser hva våre medlemsbedrifter mener om situasjonen i egne markeder nå og fremover og deres forventninger til bl.a. investeringer og sysselsetting. Vi presenterer tall for ulike regioner og næringer som representerer bredden i norsk næringsliv.

I denne utgaven av Økonomisk overblikk drøfter vi også perspektiver ved ressursbruken i offentlig sektor.

Hjertelig velkommen!

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222