Pressekonferanse: NHOs økonomibarometer

I første kvartal har vi igjen spurt bedriftene om konjunkturene fortsatt er positive og om det nå slår ut i høyere investeringer.

Gir oppgangen flere nye arbeidsplasser? Siden i sommer har landets bedrifter sett tegn til bedring. Men fram til nå har det vært lite med investeringer som kan gi etterlengtet omstilling. 

2 100 bedrifter har svar på dette basert på dagens markedssituasjon og en vurdering av de kommende kvartaler. Vi har også spurt om hvilke hindre som særlig hemmer utviklingen. Som vanlig ser vi på de ulike bransjer og regioner.

Det er NHOs sjeføkonom Øystein Dørum som skal presentere materialet.

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon (Desken, Event og internkommunikasjon)

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Telefon
23088222