Pressekonferanse om kvartalsrapport

Tirsdag 20. mars klokken 10.00 legger NHO frem sitt kvartalsrapport. Sjeføkonom Øystein Dørum vil presentere rapporten.

Både ute og hjemme skyter det sykliske oppsvinget fart. Anslagene oppjusteres. Vår kvartalsvise medlemsundersøkelse viser blant annet at bedriftene er mer optimistiske og vil ansette flere. Om anslagene slår til, vil det bli til sammen 100 000 flere jobber i norsk økonomi de neste tre årene.

Den største trusselen i dagens situasjon er tendensene til mer proteksjonisme, nylig illustrert ved USAs varsel om økt toll på importert jern og stål. Mer proteksjonisme vil gi lavere handel og økonomisk vekst, ikke minst i små åpne økonomier som den norske. Vårt spesialtema denne gang er derfor en gjennomgang av de mange gevinstene ved handel, og illustrasjoner på hva vi har å tape på mindre handelssamkvem.

Velkommen!

Kontakt oss

Øyvind Lind-Fossen

Informasjonssjef

Kommunikasjon

Oyvind.lind.fossen@nho.no
Mobil
95241338