Nøkkelen til å lykkes i realfag: Prioritering og progresjon i skolematematikken

Utfordringene i norsk skole må løses for å gi elevene den kompetansen de trenger for å lykkes i realfag.

Realfagskompetanse er viktigere enn noen gang. Innenfor områder som medisin, økonomi, teknologi, miljø, og ikke minst for å skape en bærekraftig utvikling, er behovet åpenbart.
Hva mener forskere, politikere og næringsliv må til for å få dette til?

Program
08:00  Kaffe og registrering

08:30  Velkommen
v/viseadm. dir. Ole Erik Almlid, NHO

08:35  Presentasjon av boka "Prioritering og  progresjon  i skolematematikken?"
v/ førsteamanuensis Liv Sissel Grønmo

09:00  Kommentarer
v/direktør Knut Sunde, Norsk Industri

09:10  Paneldebatt

  • President Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna
  • Professor Anders Malthe-Sørensen, Universitetet i Oslo
  • Stortingsrepresentant Martin Henriksen, AP
  • Stortingsrepresentant Kent Gudmundsen, H
  • Førsteamanuensis Liv Sissel Grønmo, Universitet i Oslo

Debattleder: Ole Erik Almlid
10:00 Slutt

Kontakt oss

Tor Erik Groeng

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

tor.e.groeng@nho.no
Telefon
23088215