Prosjekt og anbudssamarbeid - hva er lov?

NHO har med bistand fra Arntzen de Besche Advokatfirma utarbeidet en veileder om konkurranseloven og prosjektsamarbeid. 1. mars arrangerer vi i fellesskap et temamøte hvor spørsmål rundt temaet tas opp.

Frokostseminaret er gratis og åpent for alle.

Aktuelle temaer som tas opp:

  • Oversikt over ulike samarbeidsformer
  • Hvordan vurdere om et prosjektsamarbeid er lovlig eller ulovlig?
  • Praktiske utfordringer sett fra næringslivets ståsted
  • Betydningen i forhold til det nye regelverket om offentlige anskaffelser
  • Tips og råd om hvordan unngå brudd på konkurransereglene ved prosjektsamarbeid

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Telefon
23088350