Russlandsfrokost

Velkommen til årets siste Russlandsfrokost 6. desember som NHO arrangerer i samarbeid med Norsk-Russisk handelskammer (NRCC).

Til møtet kommer både  professor Iver B. Neumann og seniorrådgiver Kristin Høiby.

Iver B. Neumann vil dele sine refleksjoner rundt nye utviklingstrekk i Russland. Neumann er norsk statsviter, sosialantropolog og forsker, Montague Burton-professor i internasjonale relasjoner ved London School of Economics, og seniorforsker ved NUPI. Han spesialiser seg på sosialteori, internasjonale relasjoner i et historisk perspektiv, diplomati, russisk og norsk utenrikspolitikk.

Kristin Høiby, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd, vil fortelle om NORRUSS - det samfunnsvitenskapelige forskningsprogrammmet om Russland og nordområdene/Arktis. Høiby er programkoordinator for NORRUSS-programmet.

Høiby har mange års erfaring fra prosjekter i Sovjetunionen og Russland som har gitt henne et omfattende kontaktnettverk og kunnskap om og forståelse av russiske myndigheter og næringsliv spesielt i Nordvest-Russland. Høiby har hatt stillingen som ved Norges generalkonsulat i Murmansk. Som seniorrådgiver og partner i Sherpa Konsult AS jobbet hun som rådgiver for myndigheter og næringsliv i prosjekter relatert til Russland. Høiby har vært administrerende direktør i Storvik & Co i Kirkenes, Oslo, Murmansk og Arkhangelsk.

Det blir servert gløgg, vafler og kaffe fra klokken 08:00.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787