Russlandsfrokost: Dumavalget 2016

NHO og norsk russisk handelskammer (NRCC) inviterer til frokostmøte med en analyse av konsekvensene av dumavalget i Russland.

Det er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Helge Blakkisrud, som innleder om temaet. Blakkisrud er leder for forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis i NUPI.

Blakkisrud forsker nå på utviklingen av russisk føderalisme og sentrum-periferi relasjoner. Han arbeider også med russisk nordområde - og minoritetspolitikk og russisk nasjonalisme. Blakkisrud er redaktør for Nordisk Østforum, et nordisk tidsskrift for Russland- og Øst-Europastudier.

Møtet er på norsk. Ved fulltegning prioriteres medlemmer fra NHO og Norsk-Russisk Handelskammer.

Velkommen!