Russlandsfrokost

NHO og Norsk-Russisk handelskammer (NRCC) inviterer til spennende frokostmøte med journalist og forfatter Halvor Tjønn.

Hvorfor er Russland så forskjellig fra det øvrige Europa? Hvorfor har demokratiet hatt så store vanskeligheter med å slå rot i den russiske jord? Hvorfor anser russere flest seg som ulike fra oss øvrige europeere?

Skal man nærme seg et svar, må man gå til historien mener Halvor Tjønn. Tjønn kommer for å presentere elementer fra sin bok om Russland: Russland blir til.  Boken gir et interessant innblikk i Russlands tidlige historie fra vikingene via mongolene til Ivan den Grusomme. Russland blir til er første bind i en trilogi om hele Russlands historie.

Sted: Næringslivets hus, møterom Livshjulet
Tid: 10 mai, klokken 08.30-10.00.
Registrering, kaffe og vafler fra klokken 08.00.

Velkommen! 

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348