Russlandsfrokost

NHO og Norsk-Russiske Handelskammer inviterer til møte om petroleumsutviklingen i Arktis.

Seniorforsker Arild Moe fra Fridtjof Nansens Institutt kommer for å innlede.

Moe har russisk petroleums- og miljøpolitikk som sitt hovedarbeidsområde, og forsker også på spørsmål relatert til nordområdepolitikken, energi- og miljøpolitikk i Europa og Arktispolitikk i Asia.

Han er forfatter av en rekke publikasjoner på disse områdene.

Møtet er på norsk og medlemmer i NHO og Norsk-Russisk Handelskammer prioriteres.

Registrering, kaffe, vafler og mingling fra klokken 08:00.

Vel møtt!

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348