Russlandsfrokost: Norsk-Russiske relasjoner - veien videre

NHO og NRCC, det norsk russiske handelskammeret, inviterer til Russlandsfrokost den 3. mars med statssekretær Marit Berger Røsland fra utenriksdepartementet. Hun vil holde innlegg med tittelen "norsk russiske relasjoner, veien videre".

Statssekreær Marit Berger Røsland Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Marit Berger Røsland er en norsk advokat og politiker. Hun har vært statssekretær i Utenriksdepartementet siden september 2016. Før det var hun statssekretær for statsminister Erna Solberg og senere statssekretær for statsråd Sylvi Listhaug i Justis- og beredskapsdepartementet. Røsland er cand.jur. fra Universitetet i Oslo fra 2006, og har vært advokatfullmektig og advokat i Wiersholm, dommerfullmektig i Oslo tingrett, politisk rådgiver i UD og politisk sekretær for Oslos ordfører.

Registrering, lett frokost og uformell mingling fra kl. 08:00.

Møtet er på norsk og medlemmer i NHO og eller NRCC blir prioritert. Antall plasser er begrenset.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348