Program frokostmøte 

torsdag 22. jan. 2015
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:30 - 09:00 Frokost
09:00 - 09:05 Velkommen

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO

09:05 - 09:20 Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

Hvor langt har vi kommet?

  • Bjørn Haugstad, statssekretær, Kunnskapsdepartementet 
09:20 - 10:30 Hvordan fungerer RSA i praksis?

Innlegg ved

  • Kim Kantardjiev, NOKUT
  • Jon Uthus, seniorrådgiver, NHO Trøndelag (om RSA ved Høgskolen i Nord Trøndelag)
  • Nina Solli, regiondirektør, NHO Oslo og Akershus (om RSA ved Høgskolen i Oslo og Akershus)  
  • Arvid Ellingsen, spesialrådgiver for høyere utdanning, LO
  • Dag Rune Olsen, rektor ved Universitetet i Bergen
10:30 - 11:00 Debatt: Hva er beste praksis for RSA?

Konferansier: Kåre Verpe, spesialrådgiver i NHO