Program samling for opplæringskontorene

fredag 9. sep. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
09:30 Registrering, kaffe
10:00 Velkommen

Kristina Jullum Hagen, avdelingsdirektør i NHO, Avdeling Arbeidsliv og kompetanse, ønsker velkommen.

10:10 NHOs Fagopplæringspris 2016

Kristin Skogen Lund, adm. dir i NHO, deler ut NHOs Fagopplæringspris 2016.

10:20 Status for hovedmålene

Carl Rønneberg, prosjektleder i Yrkesfag 2020, gir en kort status for de 7 hovedmålene i prosjektet.

10:30 Opplæringskontorenes rolle

Lars-Erik Becken, Proba analyse, presenterer undersøkelsen av opplærinsgkontorenes rolle.

11:10 Diskusjon om undersøkelsen

Kjetil Tvedt, Norsk Industri, og Svein Harald Larsen, Nelfo, diskuterer resultatene til Proba med to styreledere i opplæringskontor fra bilbransjen og byggebransjen.

12:00 Lunsj
13:00 Diskusjonen om opplæringskontorenes rolle fortsetter

Diskusjonen om opplæringskontorenes rolle fortsetter - med bransjene, Yrkesfag 2020 og forsamlingen.

13:45 Forslag til etablering

Kristian Ilner, Forum for opplæringskontorer i NHO-fellesskapet, presenterer forslag til etablering.