De selvstendige næringsdrivende i fremtidens arbeidsmarked

Kommer flere av oss til å bli selvstendig næringsdrivende i fremtiden? Er arbeidslivet klar for en slik utvikling? Bli med når NHO og Abelia inviterer til debatt.

Fotograf: iStock

Frokostmøte: Registrering og frokost fra kl. 08:00 til 08:15. 

Tradisjonelt har hovedregelen i det norske arbeidslivet vært faste ansettelser:

  • Er dette i ferd med å endre seg?
  • Hvordan må norsk arbeidsliv rigges for fremtidens arbeidsliv?

Vi har invitert politikere, bedrifter og organisasjoner til å debattere dette, på bakgrunn av NHOs rykende ferske rapport om de selvstendige næringsdrivende i Norge. Rapporten er utarbeidet av Menon og SNF og er finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond.

Program:

  • Velkommen v/Kristina Jullum Hagen, NHO
  • Innledning om temaet v/Kjell Gunnar Salvanes, NHH/SNF
  • Kommentar fra Hanne Westvik i Cool Company og Knut Aarbakke, Akademikerne
  • Politisk debatt med Heidi Nordby Lunde, H, Torstein Tvedt Solberg, AP og Trine Skei Grande, V.
  • Avslutning v/Hilde Widerøe Wibe, Abelia

Kontakt oss

Rasmus Eiternes Guldvik

Rådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

rasmus.eiternes.guldvik@nho.no
Telefon
23088132