Sikkerhetsforum for internasjonale virksomheter

PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland er en av innlederne på frokostmøte om innsidetrussel i norske bedrifter 22. november.

Flere trusselvurderinger og veiledere advarer mot innsidetrusselen. Samtidig viser Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge 2017 at bare 38 prosent av norske virksomheter gjør en identitetssjekk i ansettelsesprosessen. Frokostseminaret i regi av Næringslivets Sikkerhetsråd vil derfor ta for seg dette temaet.

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste, Marie Benedicte Bjørnland vil åpne seminaret med et innlegg om temaet: PST har åpent sagt at agenter for andre lands myndigheter aktivt forsøker å plante muldvarper i norske virksomheter.

Terje Benjaminsen, er senioringeniør, og jobber med informasjonssikkerhet i Forsvaret. Han har nylig fullført en mastergrad i informasjonssikkerhet ved NTNU. Tittelen på oppgaven var The Norwegian Downsizing Approach in Terms of the Insider Threat.

Henrik Skjæret leder avdelingen Bakgrunnssjekk i SEMAC. Han har sin utdannelse fra BI/Norges varehandelshøyskole. Han har lang erfaring innen kjededrift, lederutvikling og rekruttering siden 1997.

Program

08:00 – 09:00:  Frokost og registrering

09:00 – 09:10:  Åpning, v/Anders Rimstad, leder av ekspertutvalget Sikkerhet internasjonalt i NSR

09:10 – 09:30:  Trusselbildet med fokus på innsidetrusselen, v/Marie Benedicte Bjørnland, sjef PST

09:30 – 09:50:  Er din virksomhet bekymret for innsidetrusselen ved nedbemanning? v/Terje Benjaminsen, senioringeniør i Forsvaret

09:50 – 10:10:  Pause

10:10 – 10:30:  Ansettelser av internasjonale kandidater – hvilke utfordringer kan man støte på? v/ Henrik Skjæret, leder avdelingen Bakgrunnssjekk i Semac AS

10:30 – 11:00:  Spørsmål og diskusjon