Skaperevne - betydningen av håndverk og design i fremtiden

Har du tenkt over hvor mange næringer som har utspring i Kunst- og håndverksfaget? Og hva håndverket har å si for skaperevnen i fremtidens Norge?

I samarbeid med Utdanningsforbundet inviterer
NHO, Yrkesfag 2020 og flere landsforeninger til en utdannings- og
næringspolitisk konferanse som setter kunst - og håndverksfaget på dagsorden.

Det er bred politisk enighet om å styrke kunst-
og håndverksfagene gjennom hele grunnopplæringen. Skolen og næringslivet må bidra til dette sammen. På konferansen vil vi synliggjøre og diskutere betydningen av fagene i forhold til utvikling av skolen, samfunnet og næringslivet.

Vertskap for konferansen er NHO-sjef Kristin Skogen Lund og
Utdanningsforbundets leder Steffen Handal. Design- og merkevaresjef i Abelia, Gisle Mariani Mardal, tar deg gjennom dagen og møtet med en rekke spennende representanter fra politikk, skole og næringsliv.

Faglig program er slutt kl. 13.00. Deretter blir det mingling blant utstillingene til kl. 15.00

En særlig takk til Patentstyret som medsponsor av arrangementet!

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355