11:00 Debatt: Samfunn og arbeidsliv for kommende generasjoner