12:00 Debatt: Utdanning av fremtidens arbeidstaker og samfunnborgere