Smartere transport i Norge - morgendagens mobilitet

Hvordan har du tenkt å forflytte deg i fremtiden? THEMA Consulting Group vil presentere mulighetene som ligger i fremtidens mobilitet knyttet til næringsutvikling og digitalisering i to rapporter som er utarbeidet for NHO.

Teknologien og digitaliseringen driver utviklingen raskt videre for transporten. Autonome kjøretøy som deles og digitalisert informasjon gjøre reiser og vareflyt effektiv og miljøvennlig. Smartere transport er stikkordet.

Smart mobilitet vil ha stor betydning i fremtiden for hvordan du vil bevege deg fra hjem til arbeid og fritidsaktiviteter. Allerede setter digitaliseringen sitt preg på transporten og autonome kjøretøy er ingen fjern fremtid. Spørsmålet er hvor raskt skjer dette og er vi forberedt på de utfordringer og ikke minst muligheter dette kan gi?

THEMA Consulting Group vil presenter mulighetene som ligger i fremtidens mobilitet knyttet til næringsutvikling og digitalisering i to rapporter som er utarbeidet for NHO, nemlig:

  • Næringsutvikling og morgendagens mobilitet
  • Digitalisering og morgendagens mobilitet

Samferdselsdepartementets konkurranse: "Smartere transport i Norge" er et spennende tiltak for å motivere til satsning på fremtidens mobilitet og næringsutvikling. Vinneren blir kåret på dette seminaret.

På seminaret møter du:

  • Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO
  • Ketil Solvik-Olsen, samferdselsminister 
  • Gorm Lunde og Eivind Magnus, THEMA Consulting Group 

Seminaret er et spennende fremtidsvindu for alle som er interessert i morgendagens mobilitet, så meld deg på i dag.

Kontakt oss