Program

fredag 12. sep. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
10:30 - 10:45 Åpning

Regiondirektør Ivar Kristiansen, NHO Nordland

10:45 - 11:45 Nye regler fra 1. juli 2014

Gjennomgang av regelverket med utgangspunkt i Skattedirektoratets melding SKD 4/14

v/Siri Chen og Therese Danielsen, seniorskattejurister i Skattedirektoratet.

11:45 - 12:10 Kaffe og frukt
12:10 - 13:10 Utfordringer for energisektoren og transportsektoren

Hvilke aktiviteter er typisk sektorunntatte og hvilke kan det fortsatt beregnes differensiert arbeidsgiveravgiftssats for i energisektoren og transportsektoren?
Hvilke bedrifter bør etablere regnskapsmessig skille?
Regnskapsmessig skille, hva kreves / praktisk implementering

v/Partner Arve Willumsen, Ernst&Young

13:10 - 13:30 Spørsmål/diskusjon
13:30 - 14:00 Avslutning og lunsj