Program

fredag 21. nov. 2014
Tid Foredrag/foreleser Sted
08:30 Registrering og kaffe
09:00 Hvordan utnytte utenlandsstudentene bedre som kompetanseressurs for Norge – forslag fra NHO

Ved Svein Oppegaard, direktør Arbeidslivspolitikk, NHO.

09:25 Hvordan utnytte utenlandsstudentene bedre som kompetanseressurs for Norge – kommentarer til NHOs forslag

Ved statssekretær Bjørn Haugstad.

09:50 Spørsmål og kommentarer fra salen

Svein Oppegaard og Bjørn Haugstad svarer

10:00 Hva vet vi om utenlandsstudentene i Norge?

Ved Jannecke Wiers-Jenssen, forsker, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

10:20 Utenlandsstudenter i et migrasjons- og arbeidsmarkedsperspektiv

Ved Jan-Paul Brekke, forsker, Institutt for samfunnsforskning (ISF). 

10:30 Kaffepause
11:00 Utenlandsstudenter - sett fra en bedrifts perspektiv

Ved Trond Furu, Research Manager, Professor II, Corporate Technology Office, Norsk Hydro ASA.

11:10 Utenlandsstudenter - sett fra et universitets perspektiv

Ved Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen.

11:20 Utenlandsstudenter – sett fra Norsk studentorganisasjons perspektiv

Ved Anders Kvernmo Langset, leder, Norsk studentorganisasjon.

11:30 Benstrekk
11:40 Paneldebatt: Hva vil politikerne gjøre?
  • Kristin Vinje, stortingsrepresentant, Høyre, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
  • Marianne Aasen, stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
  • Iselin Nybø, stortingsrepresentant, Venstre, Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.
  • Anders Kvernmo Langset, leder, Norsk studentorganisasjon.
  • Baard Meidell Johannesen, spesialrådgiver, NHO. 

Ordstyrer: Kåre Verpe, spesialrådgiver, NHO.
Spørsmål og kommentarer fra salen.

12:30 Enkel lunsj