Veikart for transport - mot null utslipp i 2050

13 samarbeidende organisasjoner lanserer "Veikart for næringslivets transporter – med høy mobilitet mot null utslipp i 2050". Veikartet er laget som et innspill til regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

Ekspertutvalget skal fremme forslag til en overordnet strategi for grønn konkurransekraft i løpet av høsten 2016.

Avsenderne av dette veikartet representerer de fleste yrkesmessige utøverne av næringstransport: fiske, ferger havner og nærskipsfart, busstransport, gods- og varetransport, flyselskap og anleggsnæringen. I tillegg er skogeierne, drivstoffbransjen og miljøstiftelsen Zero med.

Du møter blant annet:

  • Svein Oppegaard (NHO)
  • Hans-Christian Gabrielsen (LO)
  • Idar Kreutzer (ekspertutvalget)
  • Connie Hedegaard (ekspertutvalget)
  • Erling Sæter (NHO Logistikk og transport)

I tillegg møter du alle organisasjonene bak veikartet, og et panel med stortingspolitikere.

Velkommen
Hilsen LO, NHO, Fiskebåt, Maskinentreprenørenes Forbund, NHO Logistikk og transport, NHO Luftfart, NHO Sjøfart, NHO Transport, Norsk Havneforening, Norges Lastebileier-Forbund, Norges Skogeierforbund, Norsk Petroleumsinstitutt, Zero.