Program

Lunsj serveres fra kl. 11:30

mandag 12. sep. 2016
Tid Foredrag/foreleser Sted
12:00 - 13:45 Program

Velkommen – kort innledning
Svein Oppegaard (NHO) og Hans-Christian Gabrielsen (LO)  

Presentasjon av veikartet
Erling Sæther, direktør for næringspolitikk, NHO Logistikk og transport   

Overlevering av veikartet til ekspertutvalget med kommentarer
13 samarbeidende organisasjoner, Idar Kreutzer og Connie Hedegaard 

Kommentarer fra organisasjonene
Geir Mo, Torbjørn Lothe, John H. Stordrange, Kari Asheim, Erik Lahnstein m. fl.

Panelrunde med politikere
Ordstyrer:Øyvind Lind-Fossen, informasjonssjef NHO
Nikolai Astrup (H), Hans Andreas Limi (FrP), Ola Elvestuen (V), Eirik Sivertsen (A), Kari Elisabeth Kaski (SV)