Tets

Lorem ipsum

Nyheter

 • Falske faktura-meldinger!

  Noen av våre medlemmer kan ha mottatt epostmeldinger merket "invoice notification" som hevdes å være sendt fra NHO Medlemsservice. Dette er falske meldinger som kan inneholde virus.

  25. juli 2017
 • Falske faktura-meldinger!

  Noen av våre medlemmer kan ha mottatt epostmeldinger merket "invoice notification" som hevdes å være sendt fra NHO Medlemsservice. Dette er falske meldinger som kan inneholde virus.

  25. juli 2017
 • Jobbskaparane er livsviktige for distrikta

  Dei som tek risiko og jobbar døgnet rundt for å starte og drive bedrifter kringom i lokalsamfunna våre, får skjeldan den honnør dei fortener. Dei er jobbskaparane våre, dei som skaffar arbeid til lokalbefolkninga, som bidreg til oppretthalding av skular, barnehagar og butikkar, og som syter for viktig skatteinngang til kommunane.

  19. juli 2017

Publikasjoner

 • Næringslivet former fremtiden

  NHO mener at innovasjonspolitikken må sette en tydelig retning innenfor de områder der Norge har naturlige fortrinn. Tre områder trekkes særlig fram i denne sammenheng: Energi; havet, inkludert bioøkonomien; og industrien.

  25. april 2017
 • Økonomisk overblikk 2/2016

  Det er tegn på at vi nærmer oss et vendepunkt – riktignok på et lavt nivå, viser tall fra Næringslivets økonomibarometer.

  27. juni 2016

Kontakt