Tets

Lorem ipsum

Nyheter

  • Nedgang i bygging av nye boliger bekymrer

    Næringslivets økonomibarometer viser igjen at det hersker optimisme i Trøndersk næringsliv; ledigheten er lav og vareeksporten øker, men en nedgang i igangsetting av nye boliger bekymrer regiondirektør Tord Lien.

    19. juni 2018

Publikasjoner

  • Næringslivet former fremtiden

    NHO mener at innovasjonspolitikken må sette en tydelig retning innenfor de områder der Norge har naturlige fortrinn. Tre områder trekkes særlig fram i denne sammenheng: Energi; havet, inkludert bioøkonomien; og industrien.

    25. april 2017

Kontakt