NHOs årskonferanser

Her finner du konferansesidene for tidligere årskonferanser.

Kristin Skogen Lund og Gerd Kristiansen under NHOs årskonferanse 2016.

Publisert 13.02.14

Vår ambisjon med Årskonferansen er å legge premisser for den politiske debatten. Årlig deltar cirka 1300 bedriftsledere, ledere i offentlig sektor, toppolitikere, akademikere og eksperter.

NHOs årskonferanser er blant Norges mest profilerte konferanser og vies stor oppmerksomhet. 

Konferansesider med artikler, bilder, filmer og studiosendinger

 

2018 - Verdien av arbeid
2017 - Made in Norway
2016 - Remix - Det nye arbeidslivet
2015 - #7millioner

2014 - Læringslivet