NHOs vedtekter

Publisert 14.10.13

NHOs vedtekter, vedtatt på den konstituerende generalforsamling 28. november 1988, sist endret juni 2015.