Advokater arbeidsrett

NHO Arbeidsrett er en spisskompetanseavdeling som har betydelig ekspertise og erfaring innen alle områder når det gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. Avdelingen har flere advokater med solid prosedyreerfaring. Mot en egenandel gir NHO prosesshjelp i alle arbeidsrettslige saker som berører ansettelsesforholdene til medlemmene.

Publisert 08.10.13

NHO arbeidsrett har 11 advokater med solid prosedyreerfaring og avdelingen prosederer over 200 saker i året for Arbeidsretten og for de ordinære domstolene. Avdelingen tar ikke yrkesskadesaker og saker som omhandler pensjonsrettslige forhold. 

Det gjøres oppmerksom på at dersom NHO skal ta på seg prosessoppdrag må stevninger umiddelbart leveres/sendes til avdelingen. Dette for at avdelingen kan behandle sakene på en god måte. 

I tillegg til prosedyre deltar avdelingen i en rekke nemnder og råd. Avdelingen skriver høringer og holder foredrag innen fagfeltet arbeidsrett.

Har du behov for konkret rådgivning, bistår NHOs 17 landsforeninger og NHOs 15 regionforeninger. På denne måten yter NHO- fellesskapet praktisk og effektiv bistand i alle rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold for medlemmene. 

Klikk på hver enkelt person for å lese deres CV

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Nina.Melsom@nho.no
Telefon
23088395
Aleksander Rød

Advokat

aleksander.rod@nho.no
Telefon
23088368
Inger Unn Olsen

Advokat

inger.unn.olsen@nho.no
Telefon
23088356
Joakim Augeli Karlsen

Advokat

joakim.augeli.karlsen@nho.no
Telefon
23088384
Kristine Ringstad Vartdal

Advokat

kristine.vartdal@nho.no
Telefon
23088383
Margrethe Meder

Avdelingsdirektør

margrethe.meder@nho.no
Telefon
23088405
Tor Brustad

Advokat

tor.brustad@nho.no
Telefon
23088179
Gerd Egede-Nissen

Advokat

gerd.egede-nissen@nho.no
Telefon
23088343
Lars Fredrik Styren

Advokat

lars.fredrik.styren@nho.no
Telefon
23088388