Advokater arbeidsrett

NHOs advokattjenester er en spisskompetanseavdeling som har betydelig ekspertise og erfaring innen alle områder når det gjelder den individuelle og kollektive arbeidsretten. Avdelingen har flere advokater med solid prosedyreerfaring. Mot en egenandel gir NHO prosesshjelp i alle arbeidsrettslige saker som berører ansettelsesforholdene til medlemmene.

Publisert 20.10.16

NHOs advokattjenester har 11 advokater med solid prosedyreerfaring og avdelingen prosederer over 200 saker i året for Arbeidsretten og for de ordinære domstolene. Avdelingen tar ikke yrkesskadesaker og saker som omhandler pensjonsrettslige forhold. 

Det gjøres oppmerksom på at dersom NHO skal ta på seg prosessoppdrag må stevninger umiddelbart leveres/sendes til avdelingen. Dette for at avdelingen kan behandle sakene på en god måte. 

I tillegg til prosedyre deltar avdelingen i en rekke nemnder og råd. Avdelingen skriver høringer og holder foredrag innen fagfeltet arbeidsrett.

Har du behov for konkret rådgivning, bistår NHOs 17 landsforeninger og NHOs 15 regionforeninger. På denne måten yter NHO- fellesskapet praktisk og effektiv bistand i alle rettsspørsmål som berører ansettelsesforhold for medlemmene. 

Klikk på hver enkelt person for å lese deres CV

Kontakt oss

Margrethe Meder

Avdelingsdirektør

NHOs advokattjenester

margrethe.meder@nho.no
Telefon
23088405
Silje Stadheim Almestrand

Advokat

NHOs advokattjenester

silje.stadheim.almestrand@nho.no
Telefon
23088346
Joakim Augeli Karlsen

Advokat

NHOs advokattjenester

joakim.augeli.karlsen@nho.no
Telefon
23088384
Inger Unn Olsen

Advokat

NHOs advokattjenester

inger.unn.olsen@nho.no
Telefon
23088356
Aleksander Rød

Advokat

NHOs advokattjenester

aleksander.rod@nho.no
Telefon
23088368
Lars Fredrik Styren

Advokat

NHOs advokattjenester

lars.fredrik.styren@nho.no
Telefon
23088388
Nils Kristian Bjørke Sveaas

Advokat

NHOs advokattjenester

nilskristian.sveaas@nho.no
Telefon
23088303
Kristine Ringstad Vartdal

Advokat

NHOs advokattjenester

kristine.vartdal@nho.no
Telefon
23088383
Kurt Weltzien

Advokat (H)

NHOs advokattjenester

kurt.weltzien@nho.no
Mobil
41617172
Kristin Mørkedal

Advokat

NHOs advokattjenester

kristin.morkedal@nho.no
Mobil
95828572