Landsforeninger

Landsforeningene er bedriftens hovedtilknytning til NHO. Landsforeningene gir bedriftene råd og hjelp i spørsmål som angår bransjen. Det er 16 landsforeninger i NHO.

Publisert 03.10.16

Abelia
Adm.direktør Håkon Haugli
Postboks 5490 Majorstuen, 0305 Oslo
Tlf: 23 08 80 70 - Faks 23 08 80 71 E-post: post@abelia.no

Byggenæringens Landsforening (BNL)
Adm.direktør Jon Sandnes
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 OSLO
Tlf. 23 08 75 00 - Faks 23 08 75 01 E-post: firmapost@bnl.no

Energi Norge
Adm. direktør Oluf Ulseth
Postboks 7184 Majorstuen, 0307 OSLO
Tlf. 23 08 89 00 - E-post: post@energinorge.no

Mediebedriftenes Landsforening(MBL)
Adm.direktør Randi S. Øgrey
Kongens gate 14, 0153 OSLO
Tlf. 22 86 12 00 - Faks 22 86 12 02/22 42 26 11 E-post: post@mediebedriftene.no

Nelfo 
Adm.direktør Ove Guttormsen 
Postboks 5467 Majorstuen, 0305 OSLO Fridtjof Nansensvei 17 
Tlf. 23 08 77 00 - E-post: iso@nelfo.no

NHO Logistikk og Transport
Adm.direktør Are Kjensli 
Postboks 5489 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 87 80 - Faks 23 08 87 81 Epost: firmapost@nholt.no

NHO Luftfart
Direktør Torbjørn Lothe
Postboks 5474 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 85 70 - Faks 23 08 85 71 E-post: nholuftfart@nho.no

NHO Mat og Drikke
Adm.direktør Petter Haas Brubakk 
Postboks 5469 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 86 80 - Faks 23 08 86 75 E-post: firmapost@nhomd.no

NHO Reiseliv
Adm.direktør Kristin Krohn Devold
Postboks 5465 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 86 20 - Faks 23 08 86 21 E-post: post@nhoreiseliv.no

NHO Service og Handel
Adm.direktør Anne-Cecilie Kaltenborn 
Postboks 5473 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 86 50 - Faks 23 08 86 59 E-post: firmapost@nhoservice.no

NHO Sjøfart
Adm. direktør Frode Sund 
Postboks 5201, Majorstuen, 0302 OSLO
Tlf. 23 08 85 60 - Faks 23 08 85 61 E-post: post@nhosjofart.no

NHO Transport
Adm.direktør Jon H. Stordrange
Postboks 5477 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 23 08 86 00 - Faks 23 08 86 01 E-post: post@transport.no

Norges Bilbransjeforbund (NBF)
Adm.direktør Stig Morten Nilsen
Postboks 5486 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 22 54 21 00 - Faks 23 08 79 80 E-post: firmapost@nbf.no

Norsk Industri
Adm.direktør Stein Lier-Hansen
Postboks 7072 Majorstuen, 0306 OSLO
Tlf. 23 08 88 00 E-post: post@norskindustri.no

Norsk olje og gass
Adm.direktør Karl Eirik Schjøtt-Pedersen
Postboks 8065, 4068 STAVANGER
Tlf. 51 84 65 00 - Faks 51 84 65 01 E-post: firmapost@norog.no

Sjømat Norge
Adm. direktør Geir Ove Ystmark 
Postboks 5471 Majorstuen, 0305 OSLO
Tlf. 99 11 00 00 E-post: firmapost@sjomatnorge.no