Lovpålagt HMS-kurs for ledere. Nytt kurs 6. mars

Iht. Arbeidsmiljølovens § 3-5, plikter alle arbeidsgivere å gjennomgå opplæring i helse- miljø- og sikkerhetsarbeid. Dette innebærer at daglige ledere og styreledere der hvor det ikke er ansatte, må gjennomgå et tilpasset kurs.

Publisert 19.02.14

NHO Idrett

NHO Idrett arrangerer et slikt kurs den torsdag 6. mars. Kurset er lagt til Ullevål Stadion (Kantina) med oppstart kl. 1200. Kurset varer i tre timer og er spesialtilpasset idrettsklubber og –organisasjoner. Kursleder er Querebus Consult Jan-Erik Kristiansen. 

Påmelding inneholdende navn, funksjon og organisasjon/klubb, sendes bjorn.tangnes@nho.no innen 24. februar.

For medlemmer i NHO Idrett er det ingen deltakeravgift. Med kurset følger deltakerbevis og en del aktuelle hjelpemidler.