Nye medlemmer i NHO Idrett

I NHO Idrett er det nå vel 90 medlemmer. Disse består i tillegg til Norges Idrettsforbund, av en rekke særforbund, klubber og andre aktivitetsområder knyttet til idretts- og treningsaktiviteter. I disse dager er Asker Svømmeklubb og Norges Biljardforbund innlemmet i NHO fellesskapet.

Publisert 03.07.13

NHO Idrett

Felles for alle medlemmene i tillegg til aktivitetsområdene, er at de har ansatte medarbeidere. Dette innebærer en rekke utfordringer fra ansettelser til avslutning av et arbeidsforhold. Her bistår NHO/NHO Idrett med all mulig ekspertise/rådgivning uten kostnader ut over medlemskontingenten.

Medlemmene kan ved bruk av daglig leders eller annen utpekt medarbeiders e-postadresse, lese om medlemsfordelene på "Min side". De som ønsker/vurderer å bli medlem kan få nødvendig informasjon ved å kontakte NHO Idrett eller gå inn på.