Administrasjon

Publisert 17.10.13

Kontaktinformasjon:
NHO Idrett
Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo

Daglig leder Bjørn Tangnes Tlf.: 915 68 240

Ledelsen i NHO besluttet sommeren 2009 at vi ønsker å satse mer på å utvikle NHO Idrett, både med hensyn til medlemstilbud og størrelse. Første ledd i denne satsningen er å øke den administrative kapasiteten i NHO Idrett.

Bjørn Tangnes ble ansatt 1.1.2010 som daglig leder i NHO Idrett. Bjørn kommer fra stillingen som forhandlingssjef i NHO Mat og Bio. For uten lang yrkesmessig erfaring innen personal- og organisasjonsutvikling, har Bjørn en bred og solid bakgrunn fra norsk idrett. Han har bl.a. vært styreleder i Asker Skiklubb i 9 år.

Advokat Elisabeth Lea Strøm vil fortsatt være tilknyttet NHO Idrett som foreningens juridiske rådgiver, samt ta en del av forhandlingene innen området.

Kontakt oss

Bjørn Tangnes

Daglig leder NHO Idrett

Lønn og tariff

bjorn.tangnes@nho.no
Telefon
23088241