Mer om våre medlemsfordeler

Du og din virksomhet kan dra nytte av et bredt spekter av tilbud.

Publisert 01.11.13

Juridisk service
NHO Idrett og NHOs advokater svarer på alle spørsmål knyttet til arbeidsgiverrollen. Servicen er inkludert i kontingenten. Er du usikker i forbindelse med ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon eller arbeidsmiljø? Våre advokater er spesialister i arbeidsrett og kan også føre en eventuell arbeidsrettsak for virksomheten din.

Rådgiving i HMS
NHO Idrett og NHO bidrar med veiledning i alle typer HMS-spørsmål. Vi holder kurs, dersom det er behov for det, i din klubb/ditt forbund og gir råd i enkeltsaker.

Part i tarifforhandlingene
Gjennom medlemskap i NHO Idrett har du mulighet til å påvirke rammebetingelsene for din klubb/ditt forbund gjennom tarifforhandlingene annethvert år. NHO Idrett bistår også i forbindelse med lokale forhandlinger på klubb-/forbundsnivå.

Forsikring/pensjon
NHO Idrett og NHO har høy kompetanse i forsikrings- og pensjonsspørsmål. Vi kan gi deg råd for å finne gode løsninger på behovene i din klubb/ditt forbund.

Medlemskapet gir også tilgang til NHO Tjenestepensjon - en meget gunstig og forutsigbar obligatorisk tjenestepensjon (OTP).

Konferanser/kurs med gode muligheter for relasjonsbygging
Som medlem vil du bli invitert til NHO Idrett-arrangementer. Det kan gi deg en nyttig kontaktflate met et spennende nettverk innenfor idretten. Mange bruker muligheten til å få nye kontakter og samarbeidspartnere.

Lokale forhold
Vi yter også direkte service til deg i den regionen du er lokalisert. NHOs 15 regionsforeninger har verdifull kompetanse om lokale forhold.

Kontakt oss

Bjørn Tangnes

Daglig leder NHO Idrett

Lønn og tariff

bjorn.tangnes@nho.no
Telefon
23088241