Dette er NHO Idrett

Bistår medlemmene i alle utfordringer arbeidsgiverrollen innebærer. NHO Idrett er en arbeidsgiverorganisasjon for klubber, kretser og forbund. NHO Idrett har nærmere 100 medlemmer og er en del av NHO-fellesskapet, som er den største interesseorganisasjonen for privat næring i Norge. Dette gir slagkraft og forhandlingskraft. I tillegg tilbyr NHOs 15 fylkeskontorer rask service og rådgivning, møteplasser og lokalkompetanse.

Publisert 29.01.14

Juridisk service og bistand.
NHO Idrett og NHOs advokater svarer på alle spørsmål knyttet til arbeidsgiverrollen. Servicen er inkludert i medlemskontingenten. Er du usikker i forbindelse med ansettelser, oppsigelser, sykdom, trygd, pensjon eller arbeidsmiljø? Kontakt våre advokater og rådgivere og du får bistand. NHOs advokater er spesialister i arbeidsrett og kan også føre en eventuell arbeidsrettssak for virksomheten din, mot en symbolsk kostnad.

Har du behov for forretningsjuridiske tjenester, har du som medlem tilgang på gode betingelser hos Eurojuris Norge, som har kontorer i 15 norske byer. Tilbudet er på én time gratis førstekonsultasjon, og 15 prosent rabatt på timepris.

Rådgivning og opplæring i HMS.
NHO Idrett og NHO bidrar med veiledning i alle typer HMS-spørsmål. Vi holder kurs for ledere og verneombud, dersom det er behov for det, i din klubb/ditt forbund.

Part i tarifforhandlingene.
Gjennom medlemskap i NHO Idrett har du mulighet til å påvirke rammebetingelsene for din klubb/ditt forbund gjennom tarifforhandlingene annethvert år. NHO Idrett bistår også i forbindelse med lokale forhandlinger i klubber og forbund.

Forsikring/ pensjon.
NHO Idrett og NHO har høy kompetanse i forsikrings- og pensjonsspørsmål. Vi kan gi deg råd for å finne gode løsninger på behovene i din klubb/ditt forbund.

Medlemskapet gir også tilgang til NHO Tjenestepensjon – en meget gunstig og forutsigbar obligatorisk tjenestepensjon (OTP). NHO Idrett har en egen samarbeidsavtale med Storebrand som gir klubber og forbund fordelaktige betingelser på tjenestepensjon, helse- og gruppelivsforsikring. Avtalen gir også de ansatte tilgang til å etablere egen pensjonssparing og forsikring til rabatterte priser.

Møteplasser, kurs og konferanser.
Som medlem vil du bli invitert til NHOs og NHO Idretts kurs og konferanser både sentralt og ute i fylkene. Fortløpende og ved registrerte behov, arrangerer vi kurs og veiledninger innenfor arbeidsgiverrollen, sentralt, kretsvis og i den enkelte klubb. Et eget kurs benevnt "Klubben som arbeidsgiver", er under utvikling og vil være klart i mars 2014.

Utviklingstiltak og økonomisk støtte.
NHO Idrett disponerer midler til utviklingsprosjekter som kan komme søkeren og flere av medlemmene (de med tariffavtale) til gode.

Løpende bistand.
De aller fleste utfordringene løses ved gode telefonsamtaler, e-postutvekslinger, utarbeidede maler og veiledninger, samt besøk hos klubbene/organisasjonene.

Hjemmesider og "Min side".
Organisasjonens hjemmesider www.nho.no og www.nho.no/nhoidrett inneholder en mengde tilgjengelig og tilpasset informasjon, veiledning, samt skjemaer og maler. "Min side" er tilpasset det enkelte medlem. Daglig leder hos medlemmet og den/de han/hun gir adgang, kan gå inn der.

Troverdighet/seriøsitet.
NHO har høy troverdighet i møte med politikere og forvaltning. Et medlemskap i NHO Idrett bidrar til et godt omdømme.

Medlemskap/kostnader.
Medlemskapet i 2014 koster 2,05 %o av utbetalt lønn i 2013. Ved innmelding etter 31/12, betales halv kontingent for 2014. For de med tariffavtale kommer et tillegg på 0,45 %o. Ved å benytte www.nho.no/innmelding, finner du fremgangsmåten ved innmelding og beregning av medlemskontingent. Minstekontingent for de med under 1 MNOK i lønnskostnader, er kr 1000,-. Tilsvarende for lønnskostnader mellom 1 og 2,6 MNOK, er kr 3000,-.

Velkommen til NHO Idrett!! Vi håper du vil bruke et evt. medlemskap aktivt. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller synspunkter.

Bjørn Tangnes
Daglig leder
Direkte + 47 2308 8241/Mobil + 47 9156 8240
bjorn.tangnes@nho.no              
 

Kontakt oss

Bjørn Tangnes

Daglig leder NHO Idrett

Lønn og tariff

bjorn.tangnes@nho.no
Telefon
23088241