Cathrine Korslund gjenvalgt

Under årsmøtet i NHO Idrett den 4. juni, ble Cathrine Korslund gjenvalgt som styreleder. Korslund som er organisasjonssjef i Norges Bedriftsidrettsforbund, går på sin andre periode som styreleder.

Publisert 11.06.14

NHO Idrett

I samarbeid med resten av styret vil Korslund i forestående periode, fokusere på profilering av NHO Idrett som den klart foretrukne arbeidsgiverorganisasjonen for norsk idrett. De mest sentrale aktivitetsområdene blir medlemsservice, kompetanseutvikling, arbeidsrett og tariffspørsmål.