Kristoffer Halmøy inn i NHO Idretts styre

Kristoffer Halmøy er generalsekretær i Norges Judoforbund. Han sa seg ved årsmøtet 4. juni 2014 villig til å gå inn som nytt styremedlem i NHO Idrett. Resten av styret og administrasjonen ønsker Halmøy velkommen som nytt styremedlem.

Publisert 11.06.14

NHO Idrett