Norsk Golf AS inn i NHO Idrett

Norsk Golf AS er et heleid selskap av Norges Golfforbund. Hovedoppgaven i selskapet er utgivelse av blader og tidsskrifter. Norsk Golf AS er bemannet med 3,5 årsverk. Daglig leder er Dag Kirchoff. Selskapet ønskes velkommen som medlem i NHO og NHO Idrett.

Publisert 20.05.14

NHO Idrett