Økonomisk støtte ved kompetansetiltak/kurs i 2016

Styret i NHO Idrett har som i 2014 og 15, vedtatt å benytte tilgjengelige opplysnings- og utviklingsmidler til kompetansetiltak ved å støtte kursdeltakelse for medlemmene også i 2016. Betingelsen er at støtten benyttes ved deltakelse i kurs/kompetanseutvikling gjennom NHO/NHO Idrett og Næringslivets Skole.

Publisert 21.03.14

NHO Idrett

 

Støtte til kursaktiviteter gis etter følgende retningslinjer:

  • Deltakeravgiften dekkes for medlemmer med tariffavtale,      som deltar med representanter i ordinære kompetansegivende aktiviteter i      NHO fellesskapet NHO Idrett eller      http://www.naeringslivetsskole.no/.  Dette      begrenses til deltakelse i én aktivitet per. person, per. kalenderår.
  • Deltakere som representerer klubber/forbund tilsvarende      som ikke er medlemmer eller som ikke er bundet av tariffavtale (betaler      ikke til OU-fondet), må betale deltakeravgift. Det kan gjøres unntak i      klare vervesammenheng og i andre spesielle tilfeller etter søknad.
  • Nødvendige reise- og oppholdskostnader ut over kr.      2000,- ved deltakelse i kompetansegivende aktiviteter i regi av NHO      felleskapet, kan etter søknad, dekkes av NHO Idrett. Dette begrenses til      deltakelse i én aktivitet i kalenderåret per. person.
  • Dekning/subsidiering av deltakelse i spesielt      omfattende og kostbare aktiviteter (verneombud, Female Future, lederkurs      m.v.) vurderes etter søknad.

Søknader (ikke eget skjema) om dekning av medarbeideres deltakelse i kompetansetiltak sendes bjorn.tangnes@nho.no  

Kontakt oss

Bjørn Tangnes

Daglig leder NHO Idrett

Lønn og tariff

bjorn.tangnes@nho.no
Telefon
23088241