Rune Hauger ut av styret

Rune Hauger takket denne gangen nei til gjenvalg til styret i NHO Idrett. Hauger som er ass. generalsekretær i Norges Golfforbund har sittet i NHO Idretts styre siden han første gang ble valgt inn i 2000.

Publisert 11.06.14

NHO Idrett

Han er den som til nå, har sittet lengst i NHO Idretts styre. Den siste valgperioden har Rune Hauger spesielt arbeidet med NHO Idretts kurskonsept "Klubben som Arbeidsgiver". Dette arbeidet er nå inne i en avsluttende fase. Til nytte og glede for styret, har Hauger sagt seg villig til å bidra til dette arbeidet er sluttført. Styret og administrasjonen takker Rune Hauger for en fabelaktig innsats for NHO Idrett.