Særforbundenes Fellesorganisasjon er innmeldt i NHO Idrett

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SSF)er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Publisert 19.05.14

NHO Idrett

Organisasjonen ble stiftet i 2009 og har Terje Hallvard Jørgensen som daglig leder. SSF ønskes velkommen som medlem i NHO og NHO Idrett.