Tariffoppgjøret med NISO i havn

Mandag 12. mai startet forhandlingene mellom NISO og NHO Idrett vedr. revisjonen av Fotball-, Håndball- og Ishockeyoverenskomsten. Forhandlingene ble avsluttet i dag den 21. mai med enighet.

Publisert 21.05.14

NHO Idrett

Nye bestemmelser i overenskomsten dreier seg om tilrettelegging for utdanning og drøftelser vedr. banedekker og ishockeyvant. Videre er det protokollført samarbeid vedr. karriereplanlegging og forbedring av forsikringsordninger. Resultatet av forhandlingene ble vedtatt på stedet og gjort gjeldende med virkning fra 1. mai 2014. Det vises til vedlagte protokoll.

Kontaktperson
Bjørn Tangnes
Daglig leder
Direkte + 47 2308 8241/Mobil + 47 9156 8240
bjorn.tangnes@nho.no