Åsane jeger og fiskeforening - nytt medlem

Åsane JFF er tatt opp som medlem i NHO/NHO Idrett. Foreningen er bemannet med to årsverk. Styreleder er Geir Heggertveit.

Publisert 10.08.15

NHO Idrett

Virksomheten spenner over aktiviteter som kursvirksomhet, drift av skytebaner og konkurransevirksomhet. Åsane JFF onskes velkommen som nytt medlem i NHO/NHO Idrett.
Åsane jeger og fiskerforenings hjemmeside: www.asanejff.no