Female Future - lederutviklingsprogram for kvinner

Har din klubb/organisasjon kvinnelige ledertalenter dere vil satse på? NHO søker nå etter nye deltakere til Female Future-programmet nå i høst.

Publisert 05.08.15

NHO Idrett

NHO Female Future er et lederutviklingsprogram for kvinnelige talenter som bedriften ser potensialet i og ønsker å satse på.

Programmet legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeideres talent og ressurser, og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelse og styrene.

I år kjører vi Female Future i to regioner, Østlandet og Vestlandet, med søknadsfrist 24. august.

Søk her for begge program.

Hvordan søke?

I tillegg til å fylle ut søknadsskjemaet, ber vi kandidater sende CV og et kort motivasjonsbrev (max. 1800 tegn) til Kjersti Granaasen i NHO. I motivasjonsbrevet ber vi om at kandidaten reflekterer rundt følgende spørsmål:

  • På hvilken måte vil Female Future-programmet være nyttig for deg?
  • Hva motiverer deg til å delta i Female Future-programmet?
  • På hvilken måte kan du bidra i gruppa?

Kort om NHO Female Future

Deltakere i NHO Female Future går gjennom et krevende program som utfordrer dem på temaene ledelse, retorikk, nettverksbygging, egenutvikling og synliggjøring. Programmet inkluderer eget kurs i styrearbeid som blant annet gir kompetanse på aksjeloven.

Programmet går over ett år, og er åpent for bedrifter og virksomheter som ønsker å jobbe aktivt for å øke kvinneandelen i ledelsen og styrene i bedriftene. Det er bedriftene som blir rekruttert inn i programmet.

Deltakerne skal velges ut av bedriftens ledelse, og hver bedrift har mulighet til å søke med inntil to deltagere per år. Når bedriften har valgt ut sin(e) kandidat(er), er det kandidaten selv som søker om opptak i programmet.

Egenandelen er 32 000 kroner per deltaker. NHO Idrett subsidierer deltakeravgiften etter søknad. Søknad om subisidier sendes til Bjørn Tangnes, NHO Idrett, bjorn.tangnes@nho.no.

NHO Idrett ønsker din klubb/organisasjon velkommen som søker!