Flere og fornøyde medlemmer i NHO Idrett!

NHO fellesskapet vil i 2016 ha forsterket fokus på medlemsverving og økt tilfredshet hos de som allerede er medlemmer. NHO Idrett deltar selvsagt i denne aktiviteten.

Publisert 04.12.15

NHO Idrett

NHOs regionkontorer har fra NHO Idrett, fått oversendt lister over aktuelle verveobjekter i sine fylker. Disse med flere, vil bli fulgt opp i samarbeid med Idrettskretsene. – I arbeidet med rekruttering av nye medlemmer vil et sentralt tiltak være å etablere en vesentlig bedre kontakt mellom Idrettskretsene og NHOs regionkontorer sier daglig leder i NHO Idrett, Bjørn Tangnes. – Videre mener han at de som i dag er medlemmer (spesielt særforbund og kretser) deltar i motiveringen for NHO-medlemskap.

Kontakt:
Bjørn Tangnes
Daglig leder
Direkte + 47 2308 8241/Mobil + 47 9156 8240 bjorn.tangnes@nho.no